Greatdays integritetspolicy 

Greatdays eftersträvar en hög nivå av dataskydd för dina personliga uppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Dina personuppgifter säljs aldrig vidare till tredje part.

Det är viktigt att du tar del av integritetspolicyn och känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.  

Behandling av personuppgifter

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifterna utgör en behandling oavsett om den sker manuellt eller automatiserat i exempelvis en databas. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig

Greatdays AB, org nr 556752-8871 med address Själagårdsgatan 9, 111 31 Stockholm är ansvarig för företagets behandling av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Syfte

Behandlingar

Personuppgifter

För att kunna hantera din beställning

 • Leverans inklusive avisering från exv PostNord
 • Identifikation och ålderskontroll
 • Adresskontroll
 • Hantering av betalning
 • Hantering av returer eller reklamation

 

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress, epost, telefon
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation, exv vilken upplevelse som beställts och om den ska skickas till en annan mottagaradress

Laglig motivering: Vi behöver veta vem du är och vad du beställt för att kunna fullgöra utskicket av beställd upplevelse till dig eller till den mottagare du valt. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte slutföra köpeavtalet oss emellan och vi måste neka ditt köp.

Så länge lagras dina uppgifter: Kundinformation lagras enligt bokföringslagen i 7 år efter innevarande bokslutsår löpt ut. Därefter raderas personuppgifter.

 

Syfte

Behandlingar

Personuppgifter

För att kunna hantera utförarens bokning av upplevelse

 • Bokningsinformation som tid och plats
 • Kommunikation kring bokning via exv chat eller epost till Greatdays kundtjänst
 • Utskick av bokningsbekräftelser
 • Namn
 • Födelsedatum
 • Adress, epost, telefon
 • Kommunikation du själv väljer att skicka till Greatdays

Laglig motivering: Vi behöver veta vem du är och vad du ska boka för att fullgöra genomförandet av din upplevelse. Om uppgifterna inte lämnas kan vi inte slutföra vårt åtagande och du kan inte boka.

I det fall upplevelsen bokas direkt hos upplevelseleverantören gäller upplevelseleverantörens egen integritetspolicy om du väljer att dela dina personuppgifter med upplevelseleverantören.

Så länge lagras dina uppgifter: Kundinformation lagras enligt bokföringslagen i 7 år efter innevarande bokslutsår löpt ut. Därefter raderas personuppgifter.

 

Syfte

Behandlingar

Personuppgifter

För att kunna analysera, förbättra och utveckla våra tjänster

 • Ge kunder möjlighet att ge omdömen på genomförda upplevelser
 • Framtagande av underlag för att förbättra sortiment och förbättra kundupplevelsen av webbsidor
 • Förenkling av ditt användade av våra tjänster exempelvis påminnelse om kvarglömd varukorg
 • Analys på aggregerad nivå av avidentifierade uppgifter utan koppling till enskild individ. Insikterna från analysen ligger till grund för vilka produkter som lyfts fram i nyhetsbrev, på startsida mm.
 • Ålder
 • Kön
 • Hemstad
 • Feedback på upplevelser
 • Användargenererat data t ex klick och besökshistorik.
 • Tekniska data som använda enheter, operativsystem, webbläsare, ip-adress
 • Information om hur du använt våra webbsidor, vilka sidor som besökts, hur länge sidorna besökts, hur du hittade till oss och hur du lämnar webben.

Laglig motivering: Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Så länge lagras dina uppgifter: Uppgifter lagras maximalt under en tid av 36 månader.

 

Syfte

Behandlingar

Personuppgifter

För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden

 • Skapa erbjudanden med anpassade nyheter, rekommendationer av upplevelser
 • Analys av de uppgifter vi samlat in för ändamålet. Vi tittar på din ålder, hemstad, kön, och köphistorik. Analysen kan medföra att du placeras i ett kundsegment som vi riktar särskilda erbjudanden till

 

 • Födelsedatum
 • Kön
 • Hemstad
 • Feedback på upplevelser
 • Adress, epost, telefon
 • Köphistorik med upplevelser som tidigare varit av intresse

Laglig motivering: Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att skicka dig erbjudanden via epost och/eller sms. 

Så länge lagras dina uppgifter: När du tackat nej till att ta emot erbjudanden från Greatdays lagras dina uppgifter i maximalt 12 månader efter att du tackat nej. Alternativt raderas dina uppgifter automatiskt efter en period på 24 månaders inaktivitet.  

 

Var hämtar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in de uppgifter du lämnar till oss i samband med köp och genomförande av upplevelse samt hur du använder våra tjänster. Från tredje part kan vi samla in uppgifter gällande

 1. Adressuppgifter
 2. Kreditupplysningsinformation

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

I det fall vi behöver använda oss av tredje part för att fullgöra våra skyldigheter kan vi behöva dela dina personuppgifter med dem. Dessa databehandlande företag är följande:

 1. Fraktföretag som exempelvis PostNord
 2. Betallösningar som exempelvis Klarna
 3. Marknadsföringsföretag som exempelvis Google och Facebook
 4. Driftsföretag som hanterar våra system och servrar

Personuppgifter som delas med tredje part behandlas endast för det syfte för vilket vi samlat in personuppgifterna.

I vissa fall delas personuppgifter med företag som själva är personuppgiftsansvariga. I det fall en tredje part är personuppgiftsansvarig gäller det företagets egen integritetspolicy vid behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvariga företag som Greatdays delar personuppgifter med är

 1. Betallösningar som banker och kreditinstitut
 2. Fraktföretag som sköter transporter
 3. Myndigheter som skatteverket, polisen i händelse av misstänkt brott

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Greatdays sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive syfte. Se respektive syfte för specifik uppställning.

Kan jag få ett registerutdrag?

Greatdays är transparent med vilka personuppgifter som finns lagrade och hur de behandlas. Genom att skicka ett mail till personuppgifter@greatdays.se kan du få ett registerutdrag på vad vi har sparat om dig.

Kan jag radera mina personuppgifter?

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter. Vi kommer radera uppgifterna om vi inte längre behöver dem för att fullgöra våra åtaganden enligt specifikation ovan. När de tidsperioder som anges ovan uppnåtts kommer dina personuppgifter raderas.