Villkor för köp

Allmänt

Dessa försäljningsvillkor gäller för alla upplevelser som erbjuds av Greatdays AB i Sverige. När du genomför en beställning av en eller flera Greatdaysupplevelser godtar du dessa villkor. För att genomföra ett köp via www.icaupplevelser.se, måste du acceptera "Villkor för köp". Är Du under 18 år, måste målsmans tillstånd inhämtas innan köpet. Ett köp får inte göras i annan persons namn utan dennes medgivande. 

Greatdaysupplevelse

En Greatdaysupplevelse består i grundformat av en presentask, en informationsbroschyr och ett värdebevis.

Köp och orderbekräftelse

När du gjort en beställning får du kort därefter en orderbekräftelse per e-post med ditt ordernummer. Ordernumret behöver du ha tillgängligt om du vill kontakta oss angående din beställning. Det är ditt ansvar som kund att tillgodose att den adress och övrig kontaktinformation du uppger till oss är korrekt. 

Leveranskostnad

Att skicka en Greatdaysupplevelse med vanlig post inom Sverige kostar 49 SEK, inklusive moms. I frakten ingår en stilren, svart presentask och personlig hälsning till mottagaren. Från och med att vi mottagit betalningen tar det ca 1-2 arbetsdagar innan leveransen är framme.

Betalning

Kort och fakturabetalningar administreras av Klarna Sverige. 

Kortbetalning
Alla kortbetalningar kopplas till Klarnas säkra betalserver vilket innebär att kortnummer och övrig betalinformation går direkt till Klarna och inlösande berörd bank. 

Fakturabetalning
För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Greatdays överlåtna till Klarna. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Om betalning inte är fullgjord senast på fakturans förfallodag debiteras förseningsersättning (näringsidkare) samt kostnader för betalningspåminnelse och inkasso enligt lag. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.

Ansvarsfrågor och försäkring

Greatdays är ett förmedlingsföretag av upplevelser åt ett antal leverantörer av upplevelser (”Leverantörer”). Med detta avses att Greatdays ansvarar på sätt som anges i dessa Villkor för köp gentemot Köpare och Mottagare för frågor som rör själva köpet av upplevelsen och leveransen av ovan definierade Greatdays-upplevelse, men däremot inte ansvarar för själva utförandet av upplevelsen och sådana eventuella ansvarsfrågor som kan uppstå i samband därmed.
När Mottagaren eller Greatdays bokat in Mottagarens upplevelse med Leverantören så föreligger ett separat avtal mellan Mottagaren och Leverantören om utförandet. Mottagaren är avseende försäkringsfrågor därmed i första hand hänvisad till Leverantörens försäkringar och villkor.

En Mottagare som utför en upplevelse tillhandahållen via Greatdays (inom Sverige) är dessutom alltid försäkrad via Greatdays utan extra kostnad vid eventuella skador, eller förluster som uppkommer i samband med genomförande av Upplevelsen. Mer om denna försäkring kan du läsa på 
www.greatdays.se/forsakring

Ångerrätt och konsumentköplagen m.m.

Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt på en vara köpt på distans enligt distansavtalslagen. Det innebär att om du har köpt en Upplevelse via www.greatdays.se har du rätt att frånträda köpet. För att kunna frånträda ditt köp måste du meddela oss inom 14 dagar från det att du mottagit din upplevelse och snarast på egen bekostnad sända tillbaka din Upplevelse i samma skick du mottagit den. Så snart vi har fått upplevelsen i retur betalar Greatdays tillbaka köpesumman till det konto från vilket inbetalning gjordes. Utbetalning sker inom 30 dagar från att returen kommit Greatdays tillhanda. Ångerrätten gäller endast om varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Returer skickas till: 

Greatdays AB
Själagårdsgatan 9 
111 31 Stockholm

Reklamation av genomförd upplevelse

Greatdays Leverantörer är bundna via avtal att leverera överenskommen Upplevelse och uppfylla de krav på kvalitet och genomförande som Greatdays ställer. Greatdays ansvar för Upplevelsens genomförande utsträcker sig i enlighet med dessa Allmänna villkor. Om du som kund vill reklamera genomförandet av en Upplevelse ska reklamationen skickas till info@greatdays.se.

Greatdays rekommenderar också kunden att påtala eventuella missförhållanden redan i samband med genomförandet direkt till den aktuella Leverantören. Eventuella reklamationer kommer utredas av Greatdays tillsammans med Leverantören och ett svar till den reklamerande kunden sker alltid inom 14 dagar från att reklamationen kommit Greatdays tillhanda. Vid godkänd reklamation sker utbetalning inklusive eventuella fraktkostnader till kunden inom 30 dagar från att reklamationen godkänts. Vid eventuell tvist följer Greatdays Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. 

Giltighetstid

Ett värdebevis gäller under 12 månader räknat från det datum som det utfärdas. Giltighetstiden anges på ditt värdebevis och du måste boka och genomföra din Upplevelse innan giltighetstiden har gått ut. Innan giltighetstiden löpt ut kan du förlänga giltighetstiden på ditt värdebevis med 6 månader vid ett tillfälle. En administrativ avgift på 200 kr tas ut vid förlängning. 

Bytesrätt

Ett värdebevis på en Upplevelse från Greatdays berättigar innehavaren att genomföra en aktivitet vid ett tillfälle. Upplevelsen tillhör en prisgrupp och innehavaren äger full bytesrätt till valfri annan upplevelse inom samma prisgrupp. 

Bokning

Leverantören tillhandahåller ett antal datum då du kan genomföra din upplevelse, du förbinder dig att genomföra upplevelsen på något av dessa datum. När du bokar ett datum för din Upplevelse förbinder du dig att komma till vald Leverantör (Upplevelse) på valt datum. Du kan inte ändra ditt val av Upplevelse efter att du en gång valt att boka ett datum. Bokning av datum är bindande från och med 14 dagar innan genomförande. Mot uppvisande av läkarintyg som visar att du inte kan delta i upplevelsen bokar Greatdays om dig till ett senare datum. För Upplevelser som bokas direkt med Leverantören gäller i varje enskilt fall Leverantörens ombokningsregler. 

Personuppgifter

Greatdays behandlar dina personuppgifter enligt GDPR. Genom att acceptera villkoren samtycker du till att dina uppgifter registreras i vårt kundregister. Dina personuppgifter används för att kunna hantera din beställning och för att ge dig god service.

Samtycker du till att vi sänder dig nyheter och erbjudanden via e-post kommer dina personuppgifter också att användas till det.

Dina personuppgifter säljs aldrig vidare eller förmedlas till tredje part. Vill du att vi raderar dina personuppgifter i vårt register kan du alltid meddela oss detta via e-post eller brev. 

Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter i Greatdays integritetspolicy

Tvist

Om tvist uppkommer hänvisas till allmän domstol, uppstår tvist mellan Greatdays och näringsidkare avgör Stockholms tingsrätt frågan. 

Reservation

Vi reserverar oss för eventuella fel i produktinformation och texter på webb och trycksaker, samt förbehåller oss rätten till prisjusteringar utan föregående avisering.